HR Services Spec
FedEx
Angeles City, PH
10d ago

thể loại : Human Resources

Loại công việc : Regular

HRS Spec is expected to facilitate line management (particularly first-level mnagers) towards a high level of employee engagement, and manage their people in line with PSP, hence be an employee and business advocate.

HRS Spec is expected to assist the HRS Manager provide effective HK Solutions or recommendations to local and APACHR management relating to manpower planning, employee movement, and policy and legal compliance.

HRS Spec is expected to assist line managers hire the right candidate in a fair, professional and effective manner. HRS Spec is ecpected to drive the implememntaion and administration of all HR-

related programs that enhances or promulgates PSP. HRS Spec is expected to maange the cost effectiveness of HR Service-Providers (vendors) in line with polocies and procedures.

Must have in-depth undertsanding of the principles and processes in Human Resource (e.g. compensation and benefits,selecton training) and Administration and Project management (e.

g. planning and resiurce allocation, time management).

Must have knowledge of local law and regulations, and be proficient in the English Language.

Knowledge of logistic / airline / express transportation inductry is helpful but not required.

Must be proficient in MS Office

Must be able to make decisions, solve problems and conflicts, and negotiate with others using active listening, critical thinking, and persuasion skills.

Must have facilitation skills and the ability to communicate clearly, both orally and in writing.

Must be open-minded and be able to apply social perceptiveness when guiding / facilitationg / instructing others.

Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới.

FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People Service Profit (Con Người Dịch Vụ Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx.

Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng.

Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.

Step 2
Apply
Add to favorites
Remove from favorites
Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form